Contoh Atur Tumplak Ponjen

Aturipun Putra. Bapak, Ibu, punika putra wayah sadaya sami sowan, ngaturaken sungkem bekti sinartan papuji mugi Bapak-Ibu tansah kaparingan rahayu wilujeng dirga yuswa suka rena. Para putra hangaturaken sakalangkung agenging panuwun awit Bapak Ibu anggenipun sampun kapareng hanggulawenthah para putra wiwit lahir ngantos dumugining akhir diwasa, sami mentas apalakrama, sadaya kala wau hawit pangorbananipun Bapak […]